Plezier staat voorop! De basis van elk goed ontwerp is enthousiasme. Dit wordt bereikt door een prettige samenwerking, en goede en aansprekende tekeningen en maquettes.


Initiatief

Elk ontwerp begint met een gesprek. Daarin worden de wensen van de opdrachtgever, de dromen, en de randvoorwaarden van een project besproken.

Samen wordt het plan in schetsen en gevat. Meestal worden hiervanuit meerdere varianten en mogelijkheden getekend.

Door verschillende opties in beeld te brengen worden de voordelen en nadelen van keuzes inzichtelijk: en zo groeit een ontwerp langzaam in een richting.


Materialen

Op basis van alleen plattegronden is het moeilijk een inschatting te maken van hoe een project vorm gaat krijgen. Kleur en textuur, de 'tactiliteit' zijn vooral niet goed te boordelen vanaf papier of een scherm.

Een ontwerp wordt tastbaar gemaakt door samples en voorbeelden van materialen te bekijken en te bespreken. Zeker in relatie tot elkaar gaat een project echt leven.

Verder hebben keuzes voor de juiste materialen veel invloed op de duurzaamheid en onderhoud van een ontwerp. Daarom wordt veel belang gehecht aan het verzamelen en bespreken van materialen en hun eigenschappen.


Technische uitwerking

Als de uitgangspunten zijn vastgelegd wordt een ontwerp technisch uitgewerkt in tekeningen en worden de toe te passen materialen en afwerkingen beschreven in een bestek of technische
omschrijving.

Er wordt veel aandacht besteed aan het duidelijk in beeld brengen van deze voorschriften, zodat niet alleen voor professionals, maar ook voor alle opdrachtgevers begrijpelijk is hoe een project wordt samengesteld.

Op basis hiervan kan een project worden uitgevoerd en is voor alle betrokken partijen vastgelegd hoe alles samen komt. Dit voorkomt fouten, extra kosten en verwarring bij de uitvoering.