Studie Stadsuitbreiding Baaibuurten Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam is een studie gedaan naar de stedenbouwkundige invulling van de Baaibuurten, het zuidelijke deel van het Zeeburgereiland. Het is een bijzondere plek: Een ongepland stuk stad, een rafelrand, waar bewoners en gebruikers veel ruimte hebben gekregen om hun omgeving vorm te geven. Een stuk spontane stad.
Onze inzet is geweest een model te ontwikkelen waarin dit ongeplande karakter, de bijzondere cultuur van bewoners en gebruikers van de bewoners gekoesterd kunnen worden en als startpunt kunnen dienen voor de uitbreiding van de stad.

jaar: 2018 - 2019
type: studieopdracht, workshop
opdrachtgever gemeente Amsterdam
samenwerking met: Reinier Suurenbroek & Barend Koolhaas